פגי פייקר, צלמת כתבת

פגי חברה בצוות המגזין של השרון נט