תיכון ויצו הדסים זוכרים את הנרצחים ברעים. צילום:פגי פייקר