מכות, קללות, אבוקות ונפצים במשחק הכדורסל באבן יהודה