מחיר הביצים שבפיקוח עולה ב-16% - אחרי ההתייקרות של כ-7% ביולי, מחיר הביצים שפיקוח יעלה שוב החל מחודש פברואר וינוע בין 12.89 שקל לביצים בגודל בינוני ועד 15.19 לגודל ענק. מדובר בהתייקרות של כ-2 שקלים