ניסיון חיסול באמצעות רחפן נפץ בנתניה - אין נפגעים.