מירוץ אבן יהודה - מקצה מיוחד למעיין שחר במירוץ אבן יהודה ותפילה לאחלמתה.